4.december – Operation Management (CBA)

Operation Management (CBA)

4. december


Image
»Jeg blev beriget ved brugen af Dynamic Work-flow i form af fortællinger fra bl.a. FORD og hele den rejse Harley Davidson koncernen har været igennem.«


Modulet Operation Management handlede om læring, om de drivere, der bestemmer succes eller fiasko og, hvordan man effektiv leder den operationelle del af en organisation, altså driftsdelen om man vil (eller dele af den). Hvordan man angriber og definerer processerne, når det går galt.

Det var professor Don Kieffer fra Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ja, I læste rigtigt. Jeg blev undervist af en professor fra selveste Massachusetts Institute of Technology.

Hvad lærte jeg? 

Der var to hoved-læringer i det for mig. Dels det faktum, at det at drifte en virksomhed og ’leverancerne’ både internt i forretningen men også eksternt, langt fra bare er lige til. Omdrejningspunktet er naturligvis det samme som i resten af forretningen, nemlig kunderne, men driverne og måden, hvorpå de påvirker denne del af forretningen er helt anderledes end i den kommercielle del af en virksomhed. At antage at et givet work-flow, der virker på papiret, også virker ude i produktionen, er katastrofalt. Når ting går galt, er intet statisk, og den statiske plan vil fejle. Jeg blev beriget ved brugen af Dynamic Work-flow i form af fortællinger fra bl.a. FORD og hele den rejse, Harley Davidson koncernen har været igennem. Alt sammen på godt og på ondt.

Fleksibiliteten i Dynamic Workdesign er lig med mennesket i fokus! Det er et spændende ’tool’, der skaber et brugbart design til og i driften ud fra en blanding af formål og intentioner, viden og motivation. Der er intet performance management bag. Har du udfordringer i driften, er det på grund af den måde, du har designet driften på. For som Don Kieffer siger, ’We can draw the org chart, determine how we think work should flow, and set internal policies. But, static work designs don’t account for what happens when work starts moving through the system and things don’t go as planned.’

Hvordan bruger jeg det i dag?

Jeg bruger det primært som hjælp til at optimere processer og til at forstå, hvorfor flaskehalse opstår, og hvordan de kan afhjælpes. At lære om faget har klart åbnet mit syn på, hvordan ting kan (og ikke kan) fungere i den operationelle del af virksomheden, og hvilken betydning det har for de involverede medarbejdere, kunderne og organisationen som helhed. Min kommunikation med den del af forretningen er langt bedre end før, idet jeg har en bedre forståelse for at hjælpe til med at eliminere de løbende udfordringer.

VIND VIND VIND gavekort eller Executive MBA enkeltfag. Læs mere her på ladyboss.dk