3. december – Decision Making (CBA)

Decision Making (CBA)

3. december


Image
»En af de store værdier er den viden, man opnår omkring alternativer løsninger og muligheder.«


Første modul var Decision Making. Her lærte vi om, hvordan man tager beslutning ved at bruge et formelt beslutnings-road-map værktøj.

Hvad lærte jeg? 

En af de store take aways fra dette modul er klart, at den mest åbenbare løsning på en udfordring langt fra nødvendigvis er den, der vil være den mest optimale for forretningen. Når først man går metodisk til værks i at analysere muligheder, tvinges man ud i løsningsforslag, der umiddelbart kan ligge langt væk fra den løsning, man selv finder mest indlysende. Det virkeligt brugbare i metoden er dog, at man bliver utrolig velinformeret og dermed velbegrundet, når løsningsmuligheder skal vælges eller fravælges.

Hvordan bruger jeg det i dag?

Det var professor @Nils Randrup, der underviste og jeg bruger jævnligt værktøjet og metodikken. Det kan være på udfordringer, hvor jeg tænker svaret er enten pest eller kolera, og det kan være på større strategiske muligheder.

En af de store værdier er den viden, man opnår omkring alternative løsninger og muligheder. Den indsigt giver mig bredde og perspektivering, og jeg føler således, at de beslutninger, der træffes, er gjort på et velfunderet og oplyst grundlag.

Kender I den fornemmelse, hvor man har taget en beslutning om et eller andet, og så har man alligevel liiige lidt muren i maven, når man eksekverer? Den forsvinder, når man går metodisk til værks. Ikke fordi man altid finder dét endegyldige og helt korrekt svar, men fordi man tager beslutningen på baggrund af et godt og solidt fundament, hvor diverse risici er afdækket og dermed velkendte.

Faget var dét fag, jeg tog den allerførste eksamen i. Det er en disciplin i sig selv at gå til eksamen. 5 timers skriftlig eksamen. Karakteren? Jeg tror vi lader den ligge der…… Rusten skulle helt klart bankes af!

HOHOHOOOOO…….det er juletid, og naturligvis kan du vinde dejlige præmier. VIND VIND VIND gavekort eller Executive MBA enkeltfag. Læs mere her på ladyboss.dk.