23. december – International Economics

International Economics

23. december


Image
»Det blev interessante dage om, hvad der sker, hvis vi ændrer på forskellige parametre som eksempelvis at sænke skatten«.


International økonomi handler om, hvordan økonomien i et land, region eller verden fungerer. Den makroøkonomiske udvikling har en enorm indflydelse på de fleste virksomheder. Det er derfor vigtigt, at jeg er i stand til at forstå indvirkning og muligheder som følge af den økonomiske udvikling.

Jeg var ikke klar over, at ordet økonomi udspringer af det græske ord ’oikonomos’, der betyder ’en der bestyrer en husholdning’. Det kan virke lidt ude af proportioner, men dykker man lidt ned i det, har økonomi og husholdning en del ligheder.

En husholdning står overfor mange beslutninger. F.eks hvilke medlemmer af husholdningen, der skal udføre hvilke opgaver, og hvad hvert medlem skal have for at udføre denne opgave. Hvem laver mad, hvem vasker tøj, hvem vælger TV kanal og meget mere. I sin beslutning skal husholdersken have for øje, at hvert medlem har bestemte færdigheder og evner, at de hver især yder en bestemt indsats og har egne viljer.

På samme måde har et samfund en lang række af beslutninger og udfordringer, der skal håndteres. F.eks hvilke job der skal udføres, og hvem der skal udføre dem. Nogle skal dyrke afgrøder, nogle skal lave tøj og andre udvikle software og meget mere. Et samfund har en bestemt mængde af ressourcer i form af jord, bygninger, indbyggere, maskiner til hvert job. Samfundet skal også fordele det, der kommer ud af jobs’ene. Det vil sige fordele hvem, der spiser kartofler og hvem, der spiser kaviar. Hvem der kører bus og hvem, der kører Mercedes.

Disse beslutninger eller udfordringer kan opsummeres til at repræsentere det overordnede økonomiske problem, nemlig hvilke produkter og services skal vi som land producere? Hvordan skal disse produkter og services produceres? Og hvem skal nyde godt af de produkter og services vi producerer?

Svarene vil være ret simple, hvis adgangen til forskellige ressourcer var uendelig, således at vi som samfund kunne producere alt, hvad vores indbyggere overhovedet kunne tænke sig. Vi ved godt, at sådan forholder det sig ikke.

De ressourcer, der her tales om, er naturligvis selve landet, herunder mineraler (jern, guld, kobber), havet i form af fisk, kul og meget mere. Det er også summen af landet arbejdskraft, den fysiske arbejdskraft men også den mentale arbejdskraft. Endelig er der kapitalen, strukturer og udstyr brugt til at producere produkter og services. Det kan være maskiner, bygninger, traktorer, computere og meget mere.  Det vil sige enheder, hvor enheden i sig selv bruges til at producere en vare eller en service.

Det blev interessante dage om, hvad der sker, hvis vi ændrer på forskellige parametre som eksempelvis at sænke skatten. Om politiske afvejninger og kompromisser, om finanskrisen og Irland, som vel nok var et af de hårdest ramt i den henseende. Den Irske konflikt generelt og om fremtiden. Trump og ”America First”, konsekvenserne af en sammenlægning af Nord- og Sydkorea og meget meget mere.

Vores danske stolthed Jesper Berg var Professoren der bragte perspektiv, liv og dynamik ind i hele dette ’verdensfag’. Her må jeg nok også erkende at være en smule starstruk 😊

Det er sidste dag i morgen, men du kan stadig nå at være med på min MBA-rejse og deltage i julekonkurrencen. Læs mere her på ladyboss.dk