22. december – Operations and Supply Chain Management

Operations and Supply Chain Management

22. december


Image
»Omend det var et nyt område for mig, og omend det langt fra er mit fagområde, er det bestemt et modul, der bibragte brugbar viden i min forståelse af muligheder (og trusler) i den del af forretningen.«


Operations & Supply Chain Management (O&SCM) handler om optimering af produktion og distribution af produkter og services med det alt overskyggende formål at kunne levere det produkt eller den service, virksomheden ønsker at tilbyde.

Overordnet set handler det om at styre vare- og materialestrømme, lige fra råvareleverandøren til slutbruger, altså kunden. Essens er at skabe det rigtige produkt i den rigtige kvalitet til den rigtige tid for den rigtige kost med den rigtige information.

Perspektiveringen er, at når en konkret ordre har trigget systemet til produktion og levering af den efterspurgte vare, så fungerer systemet som en mekanisk enhed. Det gør den, fordi man har indbygget feedback mekanismer i systemet.

Også her starter det med at definere en strategi for OSCM-afdelingen, men modulet lærte mig også om kontrolfunktioner, analyseværktøjer, designs, omlægning og omstruktureringer.

Det kræver planlægning af inventar, lagerlister og sikring af at udbud og efterspørgsel er matchet på den mest optimale måde. Det betyder leanprocessor og konstant fokus på optimeringer og forbedringer af hele processen.

Hvad lærte jeg?

Jeg fik også kendskab til et nyt og spændende begreb (for mig) nemlig Supply Chain Collaboration, der er et samarbejde defineret som to eller flere selvstændige virksomheder, der arbejder i fællesskab for at planlægge og udføre forsyningskæden. Når jeg tænker over det, ja så er det da logisk. Jeg kan også godt se værdien i praktikken og dermed den økonomiske optimering for alle partner.

Det var dog ikke noget, jeg på nogen måde havde en ide om fandtes som et begreb og med tilhørende underliggende teorier.

Samarbejde med en ekstern supply chain enhed stiller krav til øget internt samarbejde. Det forbedrer til gengæld serviceniveauet i virksomheden, idet jo tættere dialog afdelingerne er med hinanden, jo større viden om markedet tilføres alle led. Dette er netop årsagen til, at en del af videnskaben peger på, at et sådant samarbejde kan være en nøgle til at hjælpe ledere med bedre at forstå, hvordan man bedst faciliterer ændret adfærd i markedet. Dette gøres ud fra en antagelse om, at et samarbejde mellem markedet og leverandører er et første skridt i retning af et langt mere effektivt samarbejde inden for virksomheden.

Omend det var et nyt område for mig, og omend det langt fra er mit fagområde, er det bestemt et modul der bibragte brugbar viden i min forståelse af muligheder (og trusler) i den del af forretningen.

Mine tanker rettes lidt mod et værktøj, der blandt andet og måske kan hjælpe digitaliseringen på vej. Det kan f.eks. være virksomheder, der producerer løbetøj (et lidt forenklet eksempel), og som via deres webshop gerne vil kunne tillade kunden en vis grad af selv-design (f.eks. farven, syningerne, hætte eller ikke hætte). Noget der i den grad må give udfordringer i produktionen i forhold at skulle producere on-demand og ikke til lager til den rigtige kostpris, på det rigtige tidspunkt, til den udbudte kvalitet. Disse udfordringer kan (måske) håndteres ved at indgå i et supply chain samarbejde om dele af produktionen.

Du kan stadig nå at være med i kampen om de spændende præmier om Executive MBA-enkeltfag samt gavekort. Læs mere her på ladyboss.dk.