17. december – Quantitative Analysis

Quantitative Analysis

17. december


Image
»Jeg er stadig lidt skræmt af statistik! Men jeg fik indsigt i nogle af de områder jeg skal være opmærksom på, når jeg præsenteres for statistik«.


Ja – hvad kan jeg sige! Statistik var for mig (og de fleste af mine studiekammerater) et modul, jeg frygtede. Det blev en undervisning i excel’ens tegn, med regressionsanalyser, forecasting, fluktuationer, optimering, årsagssammenhænge, sandsynlighed, simulering og risk management.

Men jeg må erkende, at i forhold til risiko og det at se på sandsynligheden for at noget sker, er der rigtig meget hjælp at hente i statistiske fordelinger. De kan nemlig fortælle os noget generelt om vores data.

Det interessante i dette er, at vi nødvendigvis ikke behøver at have en speciel stor stikprøve. Vi behøver altså ikke at have adgang til specielt meget data for at kunne lave nogle ’simple’ statistiske beregninger, som hjælper os med at skabe robust risikostyring.

Det er naturligvis ikke ligegyldigt, hvor mange antal observationer, vores tal bygger på. Men via udsnit at ’et lille billede’ kan vi ved hjælp af værktøjer regne os frem til det store billede.

Professor Andy Shogan overraskede kraftigt ved i sit stille og rolige tempo at sikre, at vi alle var i rette celle, på rette linje og med den helt korrekte formel.

Hvad lærte jeg?

Jeg er stadig lidt skræmt af statistik! Men jeg fik indsigt i nogle af de områder jeg skal være opmærksom på, når jeg præsenteres for statistik. Det betyder, at jeg er i stand til at stille nogle af de rette spørgsmål.

Det kan være at sikre, at udsnittet ikke er for lille i forhold til det store billede således, at ændringer i data ikke ser unaturligt store eller små ud. Eller at sikre at tallene er sat i forhold til noget således, at vi opnår en perspektivering. Hvis jeg siger, at dyrker motion. Er det så en gang om året eller en gang om ugen, og hvilken motion er det?

Det kan også være at spørge ind til diversiteten i en adspurgt gruppe, så man ikke kommer til at konkludere noget om en meget forskelligartet gruppe, end den snævre gruppe, der rent faktisk blev adspurgt. Det kan være vi ønsker at sige noget generelt om børn. Hvis antallet af adspurgte børn er 500, er det ikke nok i sig selv. Det er her vigtigt, at de 500 også repræsenterer alle de forskellige typer af børn, der findes.

Hvad bruger jeg det til i dag?

For mig lå der en stor værdi i at kunne blive mere præcis på at lægge et budget baseret på statistisk evidens. I alt for mange år har budgetlægning for mig haft en tendens af, ’hvilken vej vinden blæste’. Det skal naturligvis læses med et gran salt. Men den verden, der åbnede sig for mig, ved at bringe de statistiske værktøjer i spil, var i hvert fald ny og meget brugbar.

Husk julekonkurrencen, som du kan læse mere om på ladyboss.dk. Der er en række flotte præmier. Tilmeld dig nyhedsbrevet på ladyboss.dk og avt.dk.