14. december – Corporate Finance (MBA)

Corporate Finance

14. december


Image
»Jeg blev lidt imponeret over, hvad de (for mig) komplekse beregninger, der indgår i ligningen om finansielle beslutninger, egentlig indeholder.«


En vigtig del af det at drive en virksomhed er at foretage valg om, hvor og hvordan der skal investeres. Dels skal der besluttes, i hvilke områder eller hvilke projekter, der skal investeres i, og dels hvor meget man vil investere.

Når det er besluttet, kommer så spørgsmålet om, hvorfra pengene skal komme til at foretage investeringen. Hvis der er mulighed for at egne penge (frie midler) kan indgå, skal der analyseres på, hvor mange frie midler virksomheden har brug for over en given årrække og, om det er økonomisk rigtige valg at bruge dele af dem på det/de udvalgte projekter.

Emnet er således vurderingen af en kommende investering fra et finansielt synspunkt. I processen kortlægges pengestrømmene (ind og ud) forbundet med en given investering. Det kan for eksempel være i forbindelse med opbygning af en ny fabrik med udlæg i form af månedlige udgifter til byggeriet de to år byggeriet pågår. Indgående pengestrømme kan derefter forekomme i 10 år med omsætning (salg) af produkter, der skal fremstilles på fabrikken indtil en renovering, er nødvendig. Der er flere forskellige tilgængelige værktøjer, hvor man sammenligner indgående og udgående pengestrømme, herunder intern rente, diskonteret pengestrømsanalyser og den forventede tilbagebetalingstid.

Kapitalstruktur er altså betegnelse for sammensætningen af egenkapitalen og langfristet fremmedkapital. Hvad angår kapitalstruktur, skal man nok være varsom med at have alt for faste synspunkter. Mange faktorer har indflydelse på, hvilken kapitalstruktur, der er optimal i en given situation.

Jeg blev lidt imponeret over, hvad de (for mig) komplekse beregninger, der indgår i ligningen om finansielle beslutninger, egentlig indeholder. De fleste vil vide, at det langt fra nødvendigvis er rigtigt for organisationen at betale med frie midler, skulle man være så heldig at kunne det. Derfor er det så rart, at jeg fik tilegnet mig viden om de analyseværktøjer (eller nogle af dem), der kan vise mig, hvor rentabel en investering er fremfor en anden. På den måde opnår jeg en viden, der ruster mig til at kunne prioritere de forskellige mulige investeringer. Når valget så er truffet, vil det være med den rette fordeling af kort og langfristet lån og frie midler.

Det er nu meget rart at vide, at vi i vores valg af investering ikke sætter hele eller dele af virksomheden over styr 😊

Læs om julekonkurrencen på ladyboss.dk. Der er mange præmier. Gavekort og deltagelse i Executive MBA-enkeltfag på AVT Business School. Du deltager ved at like artiklen på LinkedIn og skrive dig op til nyhedsbrev.