13. december – Corporate Governance, Business Ethics and CSR

Corporate Governance, Business Ethics and CSR

13. december


Image
»For hvad er rigtigt og forkert i etikkens lys? Hvem har ret og hvem har ikke, hvis nogen? Debatten satte i hvert fald et syvtommersøm i, hvor vigtigt det er at have etik med i forretningsbeslutningerne.«


Hvilken rolle spiller forretningsetik og social ansvarlighed i forretningen og hvor meget kan/skal det vægte, når vi træffer forretningsmæssige beslutninger?

Etisk adfærd og virksomhedernes sociale ansvar er kommet i forgrunden i de senere år. Dette gælder både de veludviklede lande og i udviklingslandene. Årsagen hertil er stigende fokus på virksomheders ”fejl” og forseelser enten direkte eller som afledte følger af en handling.

”Korrekt” etisk adfærd kan også have væsentlige fordele for en virksomhed. De ”rigtige ” forretningsetiske overvejelser kan føre til positive medarbejdere, kunder, større fællesskab og udvidede relationer til samfundet omkring organisationen. Det kan blandt andet resultere i bedre offentligt omdømme og større kundeloyalitet. Tanken om at organisationen tager et ansvar for samfundet, der rækker udover det at tilfredsstille aktionærerne med (høj) profit har eksisteret i århundreder.

Hvad lærte jeg?

Vi kom omkring de gamle filosoffer Aristoteles og John Stuart Mill, som må betegnes som tre af de mest bemærkelsesværdige filosoffer indenfor moralens del af etikken. Vi gik i dybden med at forsøge at nå til enighed om at identificere gode vaner (dyder) og om, hvordan vi bør stræbe efter at erhverve de opgaver, vi er forpligtet til at følge og konsekvenserne af de handlinger, vi vælger at tage.

Ofte bliver rationelle valg og beslutninger mellem interesse og etik holdt i baggrunden.

Det er nogle af de mest vanskelige valg at træffe. Vi kan vælge rationelt at prioritere interesse (eksempelvis høj indtjening til aktionærerne) og ofre etik, og omvendt kan vi rationelt foretage valg prioriteret ud fra etik (eksempelvis at sælge til så lav en pris som mulig, fordi køberne er syge og uden penge) og således ofre interesse (så høj indtjening som muligt til aktionærerne).

Forelæsningen med professor David Vogel var en af de mest spændende forelæsninger på hele studiet. Debatten var intens og til tider ophedet og højlydt. 25 MBA-studerende samlet i et lokale udløste unægtelig mange forskellige holdninger og vinkler på etik og valg.

For hvad er rigtigt og forkert i etikkens lys? Hvem har ret og hvem har ikke, hvis nogen? Debatten satte i hvert fald et syvtommersøm i, hvor vigtigt det er at have etik med i forretningsbeslutningerne.

Jeg forlod modulet med en meget vigtig ting for øge. Om end jeg selv mener at have foretage et ”korrekt” etisk valg, vil man møde modstand fra nogle ude i markedet, der på yderst velargumenteret vis vil påstå det modsatte. Jeg tror, at der, hvor jeg nok kommer længst, er ved at være velbegrundet omkring valg og fravalg i forretningen, (så godt som det er mig muligt) og sikre, at forskellige stakeholdere tages med i rundbordssamtalen for derigennem at tilegne mig så mange forskellige holdninger som muligt og dermed opnå så meget input som muligt til at foretage og ruste mig i argumentationen af mine valg/fravalg.

Husk at deltage i julekonkurrencen. Du kan læse mere på ladyboss.dk