12. december – Advanced Strategy and Global Management

Advanced Strategy and Global Management

12. december


Image
»Modulet lærte mig dog, at modstanden mod globaliseringen OGSÅ står stærkt, netop på grund af globaliseringens påvirkning af de sociale forandringer og nationale kulturer.«


Modulet satte fokus på at analysere de valgte markedsmæssige og politiske strategier hos de store globale virksomheder. En analyse, hvor vi selv skulle forholde os til, om vi mente, at den/de valgte strategi/strategier blev efterlevet og virkede som tiltænkt i forhold til organisationens målsætninger.

Professor Paul Tiffany gav i dette modul indsigt i, at vejen til at opnå de fastlagte mål og strategier kan være en udfordring for alle størrelser af organisationer. For de store globale af slagsen er opnåelse af disse mål dog specielt vanskeligt. Årsagen er blandt andet, at de mange forskellige markeder, de opererer i, er uhomogene. Dels er der et hav af forskellige kundebehov og kundereaktioner, der skal håndteres. Men de store forskelle i kultur, historie, sprog, politik, religion og fysiske afstande med videre spiller i høj grad ind, og forretningen bliver på mange områder unik for hvert land. Konsekvens og divergens i globaliseringen er store magtkræfter, der både kan med- og modarbejde en konkurrencedygtig strategi i et marked.

Egentlig var jeg af den overbevisning, at det alt andet lige må være blevet nemmere at operere internationalt grundet globaliseringen. Den gør jo verden mindre og således afstanden mellem os mennesker kortere. Ydermere har vi i dag en langt større ensidig afhængighed af hinanden end tidligere.

Viden, ideer, produkter, pengestrømme ja sågar os mennesker har langt større bevægefrihed og er derfor lettere og hurtigere til at bevæge sig rundt om verden. På nogle områder er det måske også nemmere.

Hvad lærte jeg?

Modulet lærte mig dog, at modstanden mod globaliseringen OGSÅ står stærkt, netop på grund af globaliseringens påvirkning af de sociale forandringer og nationale kulturer. Fælles forståelse af værdier og normer, distanceledelse og ledelseskommunikation udfordres og kan være årsag til, at strategien fejler og målene ikke opnås.

Omend såvel mediebilledet som SoMe platformene er fyldt af en Donald Trump, der tordner mod frihandelsaftaler og fremturer med opsigtsvækkende udmeldinger om blandt andet toldbarrierer og ”America first”, så lader globaliseringen sig unægtelig vige. I Danmark har vi heldigvis et godt udgangspunkt for at klare os i en globaliseret verden. Dansk økonomi hører til blandt de stærkeste i Europa. Vi har lav inflation, overskud på de offentlige finanser og en høj beskæftigelse. Vigtigheden af en solid strategi, et fokuseret fremsyn og et agilt Global Management perspektiv har aldrig været større.

Går du og tumler med tankerne om at læse en Executive MBA? Så er det nu, du skal slå til. Tilmeld dig nyhedsbrev her på ladyboss.dk og på avt.dk. I samarbejde med AVT udlodder vi hele 8 Executive MBA-enkeltfag som præmier.