11. december – Accounting for managers

Accounting for managers

11. december


Image
»Dem på mit hold, der kom fra den finansielle verden, var en kæmpe hjælp for mig. TAK Ricky!«


Jeg kan lige så godt sige det som det er. Jeg bliver aldrig en sprudlende (findes de? 😊 ) talnørd.

Jeg er vel det, man kan kalde en ”ikke-finansiel” leder. Det siger jeg som sådan ikke med stolthed, men blot fordi det nu engang er, sådan det er. Dog har jeg brug for at have tilstrækkelig viden om regnskab for at kunne tolke en virksomheds årsregnskab og træffe vigtige forretningsbeslutninger i min egen virksomhed. Dette modul var bogstaveligt talt viden om, hvordan et regnskab er bygget op, hvordan regnskabstransaktioner sammenstilles og vises i årsregnskabet.

Hvis I læste artiklen bag lågen den 5. december, vil I måske tænke, om dette modul ikke blot er gammel suppe på nye glas?!  Det er det ikke, kan jeg afsløre. Hvor faget ’Financial Reporting and Analysis’ handlede om årsregnskabet, der for de børsnoterede virksomheder består af to dele; beretning og regnskab. Beretningen beskriver årets udvikling i virksomheden og leverer et bud på, hvad fremtiden vil bringe. Så er selve regnskabet jo sammensat af en resultatopgørelse, en balance og en opgørelse over selskabets pengestrømme. Faget ’Financial Reporting and Analysis’ var således mere den generelle analyse af en virksomheds årsregnskab sat op imod den valgte strategi.

I dette fagmodul Accounting for managers er der tale om hardcore (for mig i hvert fald) bogføring og udfærdigelse af regnskab.  Vi skulle bogstaveligt talt lære at udfærdige en resultatopgørelse, aktiver, passiver, en balance, pengestrømsanalyser, dividender, gæld, beregning af tilbagebetalingstid, forskellige profitabilitetsforhold og et hav af regnskabsmæssige forhold (ratios) og helt sikkert meget meget mere.

Dem på mit hold, der kom fra den finansielle verden, var en kæmpe hjælp for mig. TAK Ricky!

Money talks og at læse og forstå den regnskabsmæssige disciplin er et naturligt krav til alle ledere, men jeg vil mene, at du ikke behøver at være leder for at have gavn af denne disciplin. Modulet er designet til alle os, der ikke har en formel regnskabsteknisk baggrund/uddannelse, men alligevel har brug for at være finansielt læsevante og således have regnskabsmæssige færdigheder passende til de niveauer af ansvar, vi nu engang har. Det var et pænt svært modul for mig trods det, at det for nogle var pænt basale beregninger. Jeg tror, Jens Have (min kære far) vil blive en kende utilpas, hvis det gik op for ham, hvor svært jeg egentlig havde ved det fag, men vi kan jo ikke alle være bankuddannet som ham.

Hvad lærte jeg?

Det lykkedes Peter Clarke (og Ricky) at lære mig at forstå de finansielle konsekvenser af forskellige transaktioner og andre begivenheder, der sker i en organisation og som indvirker på forretningen. Samtidig lærte jeg, ikke bare at aflæse hvor disse begivenheder er rapporteret i et årsregnskab, men også hvorfor.

Jeg priser mig lykkelig (af flere årsager) for at have læst Jens Mobergs ’Rettidig omsorg’. Det er godt nok en bog om ledelse, og en af de aller bedste efter min overbevisning, og i bogen skriver han, ’Hvis jeg er chef for et givent område og også ansvarlig for en række medarbejdere, bør jeg naturligvis have en evne for at tale med folk. Men jeg behøver ikke kunne udføre alle de andre opgaver, der ligger i min ledelsespost, til et tolvtal. Hvis jeg for eksempel ikke er den bedste talknuser, selvom jeg har et stort økonomisk ansvar, gør det mig jo ikke uegnet til posten. Det behøver heller ikke betyde, at jeg skal på en bunke regnskabskurser. Ikke hvis jeg sidder i en ledergruppe, hvor en kollega kan hjælpe mig. Det er jo det, team-arbejde handler om’.

Det er rart at vide, der er andre derude, som ’lider’ af det samme, som jeg selv. Ikke at jeg på nogen måde sidestiller mig med Jens Moberg, men det er rart at vide, at man sagtens kan være leder uden at være hundrede meter mester i regnskab (og andre områder). Fra min blogpost den 5. december husker I måske også Bjarne, min dejlige revisor. Skulle jeg være så heldig, at han læser med her, vil han måske nok sidde og undre sig lidt over, at jeg rent faktisk har bestået en eksamen i dette fag 😊 Men det har jeg altså!

Husk endelig også julekonkurrencen, tjek ladyboss.dk. Du kan deltage i julekonkurrencen ved at like artiklen på LinkedIn og ved at tilmelde dig nyhedsbrevet på ladyboss.dk og/eller avt.dk