10. december – Blue Ocean Strategy and New Product Development

Blue Ocean Strategy and New Product Development

10. december


Image
»Med andre ord lærte jeg at udvikle et produkt eller en ydelse, hvor der ikke er taget højde for alt, men som tjener formålet for så at få det ud i markedet og herefter lave de justeringer, der skal til, mens man afsætter«.


Åhhhh et af mine absolutte yndlingsfag. Alene den intro vi fik ’Innovation er ilten i markedsføring’. Jeg elsker den sætning. Modulet har fokus på at skabe værdi for kunden på en sådan måde, at vi skaber værdi for vores virksomhed.

Omkring 35% af alle nye produkter mislykkedes, og virksomheder bruger flere penge og mandskab på fiaskoer end succeser. Omdrejningspunktet i W. Chan Kim og Renée Mauborgnes tankegang bag Blue Ocean Strategy er, at virksomhederne skal undgå markeder, hvor konkurrencen er intensiv og i stedet skabe et marked, hvor konkurrencen er irrelevant.

I det røde ocean slås virksomhederne med hinanden, så blodet billedligt flyder. I det blå ocean har virksomhederne skabt noget unikt, så de, i hvert fald for en periode, kan være på et marked uden konkurrenter.

Virksomheder skal ikke stille sig tilfreds med at dele efterspørgslen med konkurrenter, men i stedet frigøre sig fra konkurrenterne og øge efterspørgslen. Det lyder så rigtigt og så optimalt, men vejen derhen er brolagt med store kampesten.

Hvad lærte jeg?

Modulet handler om marketing- og konkurrencestrategier, industridynamikker og strategiske ændringer i et konkurrencepræget marked.

At udvikle og formulere Blue Ocean strategier og forstå forskellene på dem og konkurrencestrategier var et af hovedformålet med at bestå faget.

Det, der har haft allerstørst betydning for mig fra dette modul, er MVP (minium viable product). Det mindst levedygtige produkt er det produkt, der har netop de funktioner, og ikke flere end de funktioner, der gør det muligt, at kundegruppen af ’first movers’ tilfredsstilles på et sådant niveau, at de bliver interesseret i at købe og bruge det og give feedback og dermed input til produktets videreudvikling.

Med andre ord lærte jeg at udvikle et produkt eller en ydelse, hvor der ikke er taget højde for alt, men som tjener formålet for så at få det ud i markedet og herefter lave de justeringer, der skal til, mens man afsætter. På den måde får man konstruktiv og umiddelbar feedback og kan justere ind efter feedbacken. Intet mindre end genialt for sådan en do’er som jeg. Tiden fra tanke til handling forkortes, fordi alt ikke skal være ’perfekt’ fra dag 1.

Som Henry Robben siger: ’Innovation er ikke at kunne se, hvad enhver anden ser, men tænke, hvad ingen anden tænker’.

Husk at like artiklen på LinkedIn og signe up til nyhedsbrevet her på ladyboss.dk, så deltager du i julekonkurrencen med en række spændende præmier på højkant. Vi trækker vinderne i starten af januar.